Bitki Yetiştirme Kabini Kurulum Şeması

          -

Bitki Yetiştirme Klavuzu

BİTKİLER İÇİN IŞIK DENGESİ 

-

METAL HALİDE (MH) ve SODYUM (HPS) AMPULLER

-

MH ampüller , güneşin ilkbaharda yaydığı beyaz ışık gibi, beyaz-mavi spektrumda ışık verir ve gelişim döneminde kullanılırlar.
MH ampüller bitkinin kısa ve daha dolgun olmasını sağlar

 -

Gelişim döneminde HPS ampüller kullanılırsa bitkiler uzun ve çelimsiz olur çünkü bitki mavi dalga boyunda ışık ararken HPS ampüller tıpkı güneşin sonbaharda yaptığı gibi sarı ışık verirler.Bu nedenle HPS ampüller sadece çiçeklenme döneminde kullanılmalıdır.

Şayet çiçeklenme döneminde MH ampül kullanırsa, bu kez verimsiz, çok yapraklı ancak daha az çiçek ve meyva veren zayıf bitkiler elde edilir.


IŞIK DÖNGÜSÜ

 • GELİŞİM : MH ampülle 18 aydınlık 6 saat karanlık

 • ÇİÇEKLENME : HPS ampülle 12 saat aydınlık 12 saat karanlık 

 • İleri Seviye Yetiştiriciler için : Gelişim döneminden çiçeklenme dönemine geçerken, çiçeklenme hormonlarını arttırmak için 36 saat karanlık periyod yapılmalıdır.
 • -

  Bilinmelidir ki çiçeklenme döneminin ilk 15-20 gününde bitki hızla büyümeye devam edecektir, bu süreye ön çiçeklenme denir. Aşırı ve çelimsiz uzamayı önlemek , dolgun ve daha yoğun bitki elde etmek için uzunluk 20-35 cm olduğunda çiçeklenmeye geçilmelidir zira bitki mevcut uzunluğunun 2 veya 3 katına çıkacaktır hasat zamanında.

-

Bitki Yetiştirme Kabini


Önemli:

Yapraklar ışığa karşı insan gözünden daha duyarlıdır bu nedenle çiçeklenme dönemindeki karanlık periyotta içerisi zifiri karanlık olmak zorundadır.Karanlık dönemde oluşacak en ufak ışık sızması dahi bitkileri strese sokacak ve yeniden gelişim dönemine geçmelerini tetikleyecektir

-

Bitkiler için Aydınlatmada Verimlilik Tablosu

İç mekanda bitki yetiştirirken bitkinin yaşam döngüsünün farklı evrelerine uygun olarak farklı ışık sistemleri kullanmanız gerekir.Her teknolojinin kendine özgü artı ve eski yönleri vardır:

 Işık
Türü
Köklendirme & 
Klonlama
Gelişim Çiçeklenme

Çalışma
Ömrü

Fiyat Elektrik 
Tüketimi
Neon ••••• ••• ••• •••• ••••
CFL ••••• •••• •• ••• ••• ••••
HPS •• •• ••••• •• •• ••
MH ••• ••••• •• •• •• ••
LED ••••• ••••• •••• ••••• •••••

Mükemmel • • • •   Çok İyi • • •   İyi •  •  Normal  • Düşük verimli • Verimsiz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 FAN VE HAVALANDIRMA

-

Hava da gübre, su ve ışık gibi bitkinin temel ihtiyaçlarındandır ve sürekli olarak yenilenmesi gerekir. Havanın yenilenmesi işlemine havalandırma denir. Havalandırma, yani havanın sürekli tazelenmesi, şunlardan dolayı zorunludur :

 • Yeterli karbondioksitin sağlanması
 • Bitkinin kullandığı kirlenmiş havanın dışarı atılması
 • Yetiştirme alanının soğutulması
 • -

Işık gücü

İdeal fan *

Yetiştirme alanı

250W

275m ³ / H

0.5 m²

400W

355m ³ / H

0.7 to 0.9 m²

600W

475m ³ / H

1 to 1.5 m²

-

* Tavsiye edilen fan olup mevsime, yetiştirme odasının konumuna vb. bir çok değişkenden dolayı farklılık gösterebilir.
 İdeal sıcaklık 22 ile 26 ° C dir.


Dikkat !

-

 • 18 ° C  altı
  (Kök faaliyetleri durur, bitki büyümez)
 • 30 ° C  üstü
  (Bitki gelişimi durur: bitki büyümez).
 • Gelişim döneminde ideal nem 60-%70 , çiçeklenmede ise 50-%60 arasındadır.


Uyarı !

-

- Nem %40’ ın altına inerse bitki gelişimi çok yavaşlar.
- Nem %70 in üzerine çıkarsa küf ve mantar oluşabilir. 

Gerekli fan gücü nasıl hesaplanır ?

-

Karbon filtre bağlayarak havayı dışarı atmak için yetiştirme odanızda kullanacağınız fan gücünü  aşağıdaki formül ile basitçe hesaplayabilirsiniz :

Kullanılan toplam watt / 2 x 1.2

Örnek : 5 adet 600w ampül için gerekli fan :

600 x 5 / 2 x 1.2 = 3000 / 2  x 1,2 = 1800 m3

Hava soğutmalı reflektör ve buna uygun tertibatın kullanılması halinde  yetiştirme odanız % 40 a kadar daha az ısınacak, yani gereken fan miktarı   uygun ekipmanlar ile %40 daha düşük olabilecektir.

Örnek : 8 adet 500

İçeri Hava Çekmek için Kullanılacak Fan 

-

Tek ampüllü ufak sistemlerde genellikle içeriye hava pasif yolla, yani yetiştirme kabininde bulunan deliklerden çekilir. İçeri hava çekmek için ayrı bir fana genellikle 2 ve daha fazla ampül kullanıldığında ihtiyaç duyulur. Eğer içeri hava verilmeden çok fazla hava dışarı çekilirse, içerdeki basınç farkılığı nedeniye yüksek vakum etkisi oluşacak ve taze hava bitkilere temas etmeden karbon filtreden geçip dışarı çıkacaktır. Bunu önlemek amacıyla içeri hava çekmek için ayrı bir fan kullanılır. Bu fanın gücü dışarı hava atan fanın yarısı veya 2/3 ü kadar olmalıdır. Örneğin dışarı hava 1500m3 ile atılıyorsa içeri hava çeken fanın gücü 1000m3 olmalıdır.

-

NEM DÜZEYİ NASIL İDEAL SEVİYEDE TUTULUR ?

-


Yetiştirme odasındaki nem düzeyi  gelişim ve çiçeklenme dönemi boyunca sürekli izlenmelidir.

Hava ve sıcaklık kadar nem de sağlıklı ve hızlı büyüme için önemli bir faktördür.

Nem düzeyi büyüme hızını ve besin alımını etkiler.
-

İdeal Nem Seviyesi

 • Gelişim : 60 - 70%
 • -
 • Çiçeklenme : 40 - 50%
 • -

  UYARI :

  Çiçek oluşumu başladığında ve bitki daha kompakt hale geldiğinde nem %60 ı geçmemelidir yoksa küf ve mantar oluşabilir !

-
Yetiştirme odasındaki nemi kontrol etmek için gerekenler :

-